REFORMACJA
KONTRREFORMACJA
EUROPA I POLSKA XVI wiek
Kalwinizm
( kościół ewangelicko-reformowany)
Reformatorzy: 
 • Urlich Zwingli (Zurych) 
 • Jan Kalwin (Genewa) 


Główne zasady: 
 • nauka o predestynacji- Bóg z góry jednych przeznacza na zbawienie, innych na potępienie 
 • Biblia głównym autorytetem w sprawach wiary 
 • dwa sakramenty: chrzest i komunia 
 • liturgia w języku narodowym 
 • odrzucenie zwierzchnictwa papieża 
 • władza zwierzchnia należy do władcy świeckiego, poddani maja prawo oporu wobec złych władców 


Wystąpienia: 
1541- założenie gminy wyznaniowej w Genewie przez Jana Kalwina


Organizacja: 
 • likwidacja zakonów 
 • zniesienie celibatu 
 • gminy kierowane przez świeckich seniorów wybieranych przez wiernych ( seniorzy + pastor = konsystorz) 


Konflikty religijne: 
1562- rzeź w Vassy (rzeź hugenotów, która zapoczątkowała wojny wyznaniowe            we Francji)
23/24 sierpnia 1572- noc św. Bartłomieja
1585- Wojna „trzech Henryków”- Henryk III, Henryk Bourbon, Henryk                      Gwizjusz, walka o tron z elementami walki religijnej


Pokoje religijne: 
1598- edykt nantejski
 • wolość religijna dla kalwinistów 
 • prawo wyznawania kalwinizmu wszędzie poza Paryżem (wyznaczenie miejsc kultu tzw. twierdz) 
 • religią panującą jest katolicyzm 


Zasięg: 
 • Szwajcaria 
 • Niderlandy 
 • Francja 
 • Szkocja 
 • Siedmiogród 
 • Czechy 
 • Węgry

Jan Kalwin (1509-1564)

Urlich Zwingli (1484-1531) - szwajcarski kaznodzieja, reformator protestancki.

Strona www za darmo dla Ciebie!