REFORMACJA
KONTRREFORMACJA
EUROPA I POLSKA XVI wiek
Przyczyny i skutki reformacji.
Przyczyny reformacji:
 • demoralizacja kleru (zwiększanie dochodów, luksusowy dwór i dobra doczesne) 
 • niski poziom wykształcenia kleru i niezgodny z głoszonymi zasadami styl życia (zamiłowanie do bogactw, godności) 
 • niechęć wyższego duchowieństwa do reform 
 • osłabienie organizacji Kościoła (papieże dbali o zachowanie politycznej pozycji na Półwyspie Apenińskim) 
 • fiskalizm Kościoła (dziesięcina, świętopietrze - podatek na rzecz stolicy apostolskiej, sprzedaż odpustów) 
 • celibat 
 • nikolaizm (łamanie celibatu) 
 • symonia (sprzedaż godności kościelnych) 
 • msze w języku łacińskim 
 • nepotyzm (faworyzowanie członków rodziny w zajmowaniu wysokich stanowisk) 
 • humanizm 


Skutki reformacji: 
 • wojny religijne w Niemczech, Francji, Niderlandach 
 • konflikty polityczne 
 • podział Europy na kraje katolickie i protestanckie 
 • kontrreformacja 
 • rozwój literatury i języków narodowych 
 • powstanie nowych nurtów religijnych 
 • wzmocnienie procesów budowy tożsamości narodowej 
 • osłabienie pozycji Kościoła katolickiego i papiestwa 
 • przejęcie majątków kościelnych i wzbogacenie się państw 
 • rozwój indywidualnej świadomości człowieka 


Władcy europejscy a reformacja: 
 • Opozycja wobec reformacji: Papież, Habsburgowie (Hiszpania), Walezjusze (Francja) 
 • Tolerancja religijna: Francja (edykt nantejski), Polska (konfederacja warszawska) 
 • Kraje proreformatorskie: Anglia, Niderlandy, część Rzeszy, Skandynawia
Strona www za darmo dla Ciebie!